VikramSingh Valera
Headlines
Loading...
Recently Updated
होई जाओ संत, सुधारो थारी काया जी PrakAsh Mali Bhajan Lyrics

होई जाओ संत, सुधारो थारी काया जी PrakAsh Mali Bhajan Lyrics

होई जाओ संत, सुधारो थारी काया जी, अपने धनियोरा मार्ग झीणा है, ओ रावल माल, समझ्योडा वो तो, जीनो रे मार्ग …
हल्दीघाटी में समर लड्यो.....

हल्दीघाटी में समर लड्यो.....

हल्दीघाटी में समर लड्यो ,वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे।वो एकलिंग दीवान कठे।वो महाराणा प…
अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनडा, वा पेला जेडी बात नही।।
हरे घास री रोटी- Song Lyrics ,Prakash Mali

हरे घास री रोटी- Song Lyrics ,Prakash Mali

🍀🍀हरे घास री रोटी🍀🍀
अरे घास री रोटी ही‚ जद बन–बिलावड़ो ले भाग्यो। नान्हों सो अमर्यो चीख पड़्यो‚ राण…
नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो,  राज सूरता ऊँची रे चढे। स्वर – प्रकाश माली जी

नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो, राज सूरता ऊँची रे चढे। स्वर – प्रकाश माली जी

नाभि रे कमल नेजा रोपिया हो,
राज सूरता ऊँची रे चढे।

दोहा – गुरु बीन्जारा ग्यान का, और लाया वस्तु अमोल,