होई जाओ संत, सुधारो थारी काया PrakAsh Mali Bhajan Lyrics

Bottom Article Ad

होई जाओ संत, सुधारो थारी काया PrakAsh Mali Bhajan Lyrics

होई जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

ऊंडा-ऊंडा नीर,
अथंग जल भरीया जी,
बेरूडा रो धाग नही आयो,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

कडवारी नीम निम्बोल्या,
ज्यारी मीठी जी,
कुण नर मिसरी मिलाई है,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

अरे घर री तो खोंड,
करकरी लागे जी,
अरे गुड़ तो चोरी रो मीठो लागे,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

बैठ हतायो बाला झूठ मत बोलो,
अरे वक्त पलटीयो रे माई जावे,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

अरे उजड खेतों बाला,
बीज मत बावो जी,
आसल हाथ कोनी आवे है,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

दोई कर जोड रानी,
रूपादेजी बोल्या जी,
अपने धनियोने समझाया है,
ओ रावल माल,
होई जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

होई जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी,
अपने धनियोरा मार्ग झीणा है,
ओ रावल माल,
समझ्योडा वो तो,
जीनो रे मार्ग हालो जी ओ जी,
रथ घोडो ने धीमे हाको,
ओ रावल माल,
होय जाओ संत,
सुधारो थारी काया जी।।

स्वर – प्रकाश माली जी।

होई जाओ संत, सुधारो थारी काया  PrakAsh Mali Bhajan Lyrics

Post a Comment

0 Comments